Vetropark Kovačica
Vi ste ovde: Naslovna :: Aktuelnosti :: Javne prezentacije

Aktuelnosti

01.11.2019

Kompanija "Electrawinds K-Wind" doo Kovačica raspisala javni poziv za finansiranje projekata udruženja i organizacija sa područja opštine KovačicaČitaj dalje »

05.04.2017

Procena uticaja predviđenog vetroparka Kovačica, na životnu sredinu i društveno okruženje dostupna u postupku javnog uvida.Čitaj dalje » European Bank for Reconstruction and Development »

Vetar u leđa srpskoj privredi

U kompaniji "Dženeral elektrik" srpskom premijeru u Vašingtonu potvrdili su da planiraju ambiciozne investicije u energetski sektor Srbije – od rudarstva i gasa do obnovljivih izvora... Čitaj dalje »

Predstavljen detaljan plan transportnih maršuta

Ruta Gradjani su upoznati i sa potencijalnim oštećenjima koja mogu nastati usled rekonstrukcije puteva i izgradnje temelja vetrogeneratora. Takodje je predstavljen detaljan plan transportnih maršuta kao i mogućnostima za stvaranje zakašnjenjenja na magistralnim putevima i prilazima... Čitaj dalje »

Predstavljen Žalbeni mehanizam

Građanima je predstavljen i žalbeni mehanizam tokom izgradnje radi nadoknade eventualnih šteta koje mogu nastati. Navadeni su i primeri nadoknade štete koji su nastali usled uzorkovanja zemljišta za potrebe izrade geotehničkog elaborata gde su vlasnici zemljišta adekvatno kompezovani i šteta sanirana... Žalbeni mehanizam »

Javne prezentacije

Održana je javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica u opštini Kovačica

Prezentacija Javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica je održana u opštini Kovačica sa ciljem da se građani informišu o samom projektu kao i tehničkim celinama i aspektima kako upravljanja tako i izgradnje projekta. Javni poziv je upućen svim stanovnicima opštine Kovačica putem oglasa a vlasnicima zemljišta kao i vlasnicima susednih parcela na kojima će biti postavljeni vetrogeneratori direktno putem pošte i telefonskog poziva. Javne prezentacije su održane u mesnim zajednicama Crepaja, Debeljača, Kovačica i Padina.

Građanima Kovačice su predstavljeni obim radova na rekonstrukcijama puteva, matrijali koji ce biti korišćeni, transportni putevi, odlaganje otpada kao i sam tehnički opis rada vetrogeneratora. Tom prilikom gradjani su upoznati i sa potencijalnim oštećenjima koja mogu nastati usled rekonstrukcije puteva i izgradnje temelja vetrogeneratora.

Ruta

Takodje je predstavljen detaljan plan transportnih maršuta kao i mogućnostima za stvaranje zakašnjenjenja na magistralnim putevima i prilazima.

Građanima je predstavljen i žalbeni mehanizam tokom izgradnje radi nadoknade eventualnih šteta koje mogu nastati. Navadeni su i primeri nadoknade štete koji su nastali usled uzorkovanja zemljišta za potrebe izrade geotehničkog elaborata gde su vlasnici zemljišta adekvatno kompezovani i šteta sanirana.

Predstavljen je i vremenski okvir izgradnje sa svim tehničkim detaljima vezanim za trafostanicu, stubove dalekovoda kao i pristupne puteve. Očekivani period prestanka radova i puštanja u rad vetroparka je projektovan za kraj 2016. godine a najkasnije do sredine 2017. godine. Predstavljena je i Studija o Proceni uticaja na životnu sredinu sa deteljima o monitoringu ptica i slepih miševa, merenjima buke, uticaju senke, bezbednosti vazdušnog saobraćaja i uticaju na radarske sisteme.

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Vetropark Kovačica