Vetropark Kovačica
Vi ste ovde: Naslovna

Aktuelnosti

01.11.2019

Kompanija "Electrawinds K-Wind" doo Kovačica raspisala javni poziv za finansiranje projekata udruženja i organizacija sa područja opštine KovačicaČitaj dalje »

05.04.2017

Procena uticaja predviđenog vetroparka Kovačica, na životnu sredinu i društveno okruženje dostupna u postupku javnog uvida.Čitaj dalje » European Bank for Reconstruction and Development »

Vetar u leđa srpskoj privredi

U kompaniji "Dženeral elektrik" srpskom premijeru u Vašingtonu potvrdili su da planiraju ambiciozne investicije u energetski sektor Srbije – od rudarstva i gasa do obnovljivih izvora... Čitaj dalje »

Održana je javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica u opštini Kovačica

Prezentacija

Javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica je održana u opštini Kovačica sa ciljem da se građani informišu o samom projektu kao i tehničkim celinama i aspektima kako upravljanja tako i izgradnje projekta... Čitaj dalje »

Predstavljen detaljan plan transportnih maršuta

Ruta Građani su upoznati i sa potencijalnim oštećenjima koja mogu nastati usled rekonstrukcije puteva i izgradnje temelja vetrogeneratora. Takodje je predstavljen detaljan plan transportnih maršuta kao i mogućnostima za stvaranje zakašnjenjenja na magistralnim putevima i prilazima... Čitaj dalje »

Predstavljen Žalbeni mehanizam

Građanima je predstavljen i žalbeni mehanizam tokom izgradnje radi nadoknade eventualnih šteta koje mogu nastati. Navadeni su i primeri nadoknade štete koji su nastali usled uzorkovanja zemljišta za potrebe izrade geotehničkog elaborata gde su vlasnici zemljišta adekvatno kompezovani i šteta sanirana... Žalbeni mehanizam »

Vetropark Kovačica

Vetar

wind-energy Opšte je poznato da je sam region Banata poznat kao izrazito vetrovito područje. Radi adekvatnog proračunavanja odnosa između isplativosti projekta i potencijala vetra sredinom septembra 2012. godine je postavljen merni stub za merenje brzine I smera vetra visine 120m. Ovaj stub je opremljen visokokvalitetnim anemometrima na četiri različite visine (60m/80m/100m/120m) i vetrokazima na 58m i 117m. Anemometri su konfigurisani i kalibrisani po najzahtevnijim važećim standardima u merenju vetra kako bi se mogućnosti greške i nepreciznosti svele na minimum. Projekat »

Lokacija

lokacijaVetropark Kovačica instalisane snage 104,5 MW se nalazi u opštini Kovačica, AP Vojvodina, Republika Srbija. Projekat je lociran u jednom od najvetrovitijih područja Srbije na šta su ukazale brojne studije. Projekat se prostire na području od približno 3.711 ha i to u katastarskim opštinama Kovačica, Debeljača i Crepaja i nalazi se na približno 80m nadmorske visine na zapadu, koja se povećava u pravcu istoka do maksimalnih 115m. Područje okružuju naseljena mesta Debeljača, Kovačica, Padina i Crepaja. Državni put IIA kategorije br. 111 Ečka-Kovačica-Pančevo se prostire paralelno sa zapadnom granicom područja vetroparka, a pored puta, sa zapadne strane se nalazi šećerana Jedinstvo. Vetropark »

Uticaj na životnu sredinu

ekologija Projekat vetroparka Kovačica bi trebalo da ima pozitivne efekte na životnu sredinu. Najveća prednost projekta je iskorišćavanje vetra kao obnovljivog izvora energije što će automatski doprineti smanjenju emisije štethih gasova, efekta staklene bašte a takođe će se umanjiti zavisnost od proizvodnje energije upotrebom elektrana na fosilna goriva. Pozitivni efekti se ogledaju i u stvaranju novih radnih mesta i prihodu koji će ostvariti lokalna zajednica kroz prihode budžeta opštine. Čitaj dalje »

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Vetropark Kovačica