Vetropark Kovačica
Vi ste ovde: Naslovna :: Projekat :: Uticaj na životnu sredinu

Aktuelnosti

01.11.2019

Kompanija "Electrawinds K-Wind" doo Kovačica raspisala javni poziv za finansiranje projekata udruženja i organizacija sa područja opštine KovačicaČitaj dalje »

05.04.2017

Procena uticaja predviđenog vetroparka Kovačica, na životnu sredinu i društveno okruženje dostupna u postupku javnog uvida.Čitaj dalje » European Bank for Reconstruction and Development »

Vetar u leđa srpskoj privredi

U kompaniji "Dženeral elektrik" srpskom premijeru u Vašingtonu potvrdili su da planiraju ambiciozne investicije u energetski sektor Srbije – od rudarstva i gasa do obnovljivih izvora... Čitaj dalje »

Održana je javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica u opštini Kovačica

Prezentacija

Javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica je održana u opštini Kovačica sa ciljem da se gradjani informišu o samom projektu kao i tehničkim celinama i aspektima kako upravljanja tako i izgradnje projekta... Čitaj dalje »

Predstavljen detaljan plan transportnih maršuta

Ruta Gradjani su upoznati i sa potencijalnim oštećenjima koja mogu nastati usled rekonstrukcije puteva i izgradnje temelja vetrogeneratora. Takodje je predstavljen detaljan plan transportnih maršuta kao i mogućnostima za stvaranje zakašnjenjenja na magistralnim putevima i prilazima... Čitaj dalje »

Predstavljen Žalbeni mehanizam

Građanima je predstavljen i žalbeni mehanizam tokom izgradnje radi nadoknade eventualnih šteta koje mogu nastati. Navadeni su i primeri nadoknade štete koji su nastali usled uzorkovanja zemljišta za potrebe izrade geotehničkog elaborata gde su vlasnici zemljišta adekvatno kompezovani i šteta sanirana... Žalbeni mehanizam »

Uticaj na životnu sredinu

Projekat vetroparka Kovačica bi trebalo da ima pozitivne efekte na životnu sredinu.
Najveća prednost projekta je iskorišćavanje vetra kao obnovljivog izvora energije što će automatski doprineti smanjenju emisije štethih gasova, efekta staklene bašte a takođe će se umanjiti zavisnost od proizvodnje energije upotrebom elektrana na fosilna goriva.
Pozitivni efekti se ogledaju i u stvaranju novih radnih mesta i prihodu koji će ostvariti lokalna zajednica kroz prihode budžeta opštine.

U skladu sa najvišim svetskim standardima pri razvijanju infrastrukturnih objekata ovog tipa kompanija WSP Future Energy (www.wspgroup.com) je izabrana kao konsultant na izradi Studija o uticajima projekta na životnu sredinu i lokalnu zajednicu. Urađena je analiza uticaja u kontekstu prirodnih i sociološko-ekonomskih činilaca fokusirajući se na sledeće parametre:

 • Ornitologija
 • Telekomunikacije i radarski sistemi
 • Ekologija
 • Uticaj senke
 • Buka
 • Zdravlje i bezbednost
 • Uticaj na pejsaž
 • Socio-ekonomski činioci:
  • vrednost zemljišta
  • zdravlje
  • bezbednost
  • Arheologija i kulturno nasleđe
  • radna mesta
  • javno zdravlje
 • Sastav zemljišta i izvori vode
 • Otpad
 • Saobraćaj i transport
 • Zajednički uticaj svih činilaca

Tokom razvoja projekta od samog početka neizostavni deo su bile i javne prezentacije i savetovanja.

Odnos izmedju zaštita biodiverziteta i održivog razvoja su predstavljeni kao osnove od naročitog značaja. Prilikom prikupljanja i obrade podataka o mogućim uticajima na prirodu i lokalnu zajednicu primenjene su najzahtevnije i najpriznatije međunarodne prakse u prikupljanju podataka (Conservation Trust guidance 2012, Scottish Natural Heritage 2010).

Na primer, samo za posmatranja ptica i slepih miševa u periodu od 12 meseci sakupili smo preko 2400 sati terenskog rada kako bismo adekvatno procenili uticaj na lokalnu floru i faunu.

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Vetropark Kovačica