Privredno društvo „Electrawinds K-Wind“ doo Kovačica, nosilac projekta Vetropark „Kovačica“, raspisuje

JAVNI POZIV

Konkurs za dodelu sredstava lokalnim organizacijama za sprovođenje projekata u okviru

PROGRAMA PODRŠKE LOKALNOJ ZAJEDNICI 2024/2025

Opšti cilj programa:

Program podrške lokalnoj zajednici sprovodi društvo „Electrawinds K-Wind“ doo kao nosilac projekta Vetropark „Kovačica“, vođeno idejom da pomogne širem krugu neprofitnih organizacija sa teritorije opštine Kovačica, kao područja na kom investira i posluje, i da podrži kvalitetne i svrsishodne projekte koji će doprineti unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Korisnici sredstava:

Na konkursu mogu učestvovati mesne kancelarije naseljenih mesta sa područja opštine Kovačica, škole, predškolske i zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave na teritoriji opštine Kovačica, kao i sva udruženja građana i sportska udruženja koja su registrovana i obavljaju svoje aktivnosti na teritoriji opštine Kovačica.

Uslovi učešća:

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave:

 • da su upisani u registar Agencije za privredne registre ili drugi odgovarajući registar najkasnije 31. decembra 2022. godine,
 • da nemaju bilo kakve dospele i neizmirene poreske obaveze, i
 • da su neprofitabilnog karaktera.

Najveći iznos dostupan po projektu:

Najveći iznos sredstava koji može biti odobren za realizaciju pojedinačnog projekta iznosi 5.000,00 (pet hiljada) EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave.

Dobijena sredstva se mogu koristiti za sledeće namene:

 • zaštita i unapređenje životne sredine;
 • promocija obnovljivih izvora energije,
 • promocija i unapređenje obrazovanja;
 • podrška zdravog odgoja dece i mladih,
 • razvoj ličnosti putem sportskih aktivnosti,
 • inovacije iz oblasti ekologije.

Potrebna dokumentacija:

 • čitko popunjen i overen obrazac  prijave;
 • detaljan opis projekta za koji se traže sredstva.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava:

Neophodno je popuniti obrazac prijave koji se može preuzeti sa internet stranice vetroparka „Kovačica“ (www.vpkovacica.rs) i zajedno sa detaljnim opisom projekta za koji se traže sredstva poslati, potpisano i overeno od strane odgovornog lica, na e-mail adresu donationvpkovacica@newenergy.rs

Svaki podnosilac prijave ima pravo da podnese prijavu za samo jedan od svojih projekata.

Rok za podnošenje prijava je: 09/03/2024

Način odlučivanja o dodeli sredstava:

Nakon prijema svih prijava i zatvaranja roka za podnošenje novih, komisija formirana od strane zastupnika „Electrawinds K-Wind“ i njihovih pravnih savetnika će odlučiti koji projekti će biti finansirani i u kom iznosu. Komisija će imati diskreciono pravo da odredi projekte koji će biti finansirani, kao i iznose koji će biti odobreni za svaki od odabranih projekata. Protiv odluke komisije neće biti dozvoljena žalba. Podnošenjem obrasca prijave, podnosilac prijave potvrđuje da se slaže sa odredbama ovog stava i odriče se prava na korišćenje bilo kakvih pravnih lekova protiv odluke komisije.

Nakon donošenja odluke od strane komisije, a koja će biti predmet revizije od strane društva Electrawinds K-Wind, svim kandidatima će biti poslata obaveštenja u formi e-mail poruke da bi se obavestili o rezultatima javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

“Electrawinds K-Wind” doo zadržava pravo da povuče ovaj javni poziv u bilo kom trenutku bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade podnosiocima prijava.

Sve troškove pripreme i podnošenja prijava (ili bilo kakve troškove u vezi sa tim) snose podnosioci prijava i ne mogu biti predmet vraćanja.

U Kovačici, dana 09/02/2024

INVESTITOR
DEVELOPER
ČLAN OSNIVAČ UDRUŽENJA
EnglishSerbian