UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU I LOKALNU ZAJEDNICU

Najveća prednost projekta bilo kog vetroparka, pa tako i „Kovačice“ je iskorišćavanje potencijala vetra kao obnovljivog izvora energije. Korist se najpre ogleda u proizvodnji električne energije bez emitovanja štetnih gasova u atmosferu i posledično stvaranja efekta staklene bašte i negativnih klimatskih promena. Takođe doprinosi smanjenju zavisnosti od proizvodnje energije upotrebom fosilnih goriva koja su u nestajanju.

Pozitivni efekti projekta se ogledaju i u prihodu koji će lokalna zajednica ostvariti kroz prihode budžeta opštine, stvaranju novih radnih mesta tokom izgradnje i rada elektrane kao i korist za uslužne delatnosti prilivom većeg broja ljudi i investicija koje ovakav projekat podrazumeva.

U skladu sa domaćim propisima ali i, dodatno, sa najvišim svetskim standardima koji se primenjuju prilikom razvoja velikih projekata ovog tipa. U fazi razvoja projekta, angažovane su najkvalitetnije konsultantske kuće iz određenih oblasti kako bi pripremili Studiju o proceni uticaja vetroparka Kovačica na životnu sredinu sa pratećim dokumentima. Tom prilikom urađena je analiza uticaja u kontekstu prirodnih i sociološko-ekonomskih činilaca fokusirajući se na biodiverzitet sa naglaskom na proučavanje populacija ptica i slepih miševa, telekomunikacije i radarski sistemi, buka, uticaj na pejzaž i efekat treperenja senke, upravljanje otpadom, saobraćaj i transport, zdravlje i bezbednost, arheologiju kao i zajednički uticaj svih činilaca. Odnos između zaštite biodiverziteta i održivog razvoja su predstavljeni kao osnove od naročitog značaja. Prilikom prikupljanja i obrade podataka o mogućim uticajima na prirodu i lokalnu zajednicu uloženi su veliki napori, izdvojeno je puno vremena i primenjene su najzahtevnije i najpriznatije međunarodne prakse u prikupljanju i analizi podataka.

Tokom rada elektrane vlasnik kao i sve angažovane kompanije na održavanju se strogo pridržavaju najviših standarda u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Pripremljen je niz planova za postupanje u različitim planiranim i neplaniranim situacijama koji obezbeđuju visok nivo brižljivosti i pažljivosti prilikom postupanja a kojih su dužni da se pridržavaju svi zaposleni.

Sama Investitor nastoji da se pridržavati principa društveno odgovornog poslovanja te organizuje programe donacija lokalnim udruženjima i ustanovama neprofitnog karaktera kao i održavanje povremenih edukativnih prezentacija o tehnologiji vetroparkova i korišćenju obnovljivih izvora energije i njihovom značaju za zaštitu i unapređenje životne sredine uopšteno.

Tokom razvoja projekta od samog početka neizostavni deo celog procesa su bile i javne prezentacije i savetovanja za lokalno stanovništvo i sa tom praksom se nastavlja i tokom rada elektrane. Na ovakvim sastancima razmatrane su različite teme koje se tiču uticaja projekta kao što su npr. zaključivanje ugovora o zakupu zemljišta potrebnog za postavljanje infrastrukture vetroparka, naknade za zauzeće zemljišta, planirana ruta transporta materijala i opreme do lokacije vetroparka, žalbeni mehanizam u slučaju pričinjene štete, upoznavanje sa početkom izgradnje i kasnije početkom rada elektrane i slične teme od interesa za lokalnu zajednicu.

INVESTITOR
DEVELOPER
ČLAN OSNIVAČ UDRUŽENJA
EnglishSerbian