Vetropark Kovačica
Vi ste ovde: Naslovna :: Projekat :: Dokumentacija

Aktuelnosti

01.11.2019

Kompanija "Electrawinds K-Wind" doo Kovačica raspisala javni poziv za finansiranje projekata udruženja i organizacija sa područja opštine KovačicaČitaj dalje »

Vetar u leđa srpskoj privredi

U kompaniji "Dženeral elektrik" srpskom premijeru u Vašingtonu potvrdili su da planiraju ambiciozne investicije u energetski sektor Srbije – od rudarstva i gasa do obnovljivih izvora... Čitaj dalje »

Održana je javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica u opštini Kovačica

Prezentacija

Javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica je održana u opštini Kovačica sa ciljem da se gradjani informišu o samom projektu kao i tehničkim celinama i aspektima kako upravljanja tako i izgradnje projekta... Čitaj dalje »

Predstavljen detaljan plan transportnih maršuta

Ruta Gradjani su upoznati i sa potencijalnim oštećenjima koja mogu nastati usled rekonstrukcije puteva i izgradnje temelja vetrogeneratora. Takodje je predstavljen detaljan plan transportnih maršuta kao i mogućnostima za stvaranje zakašnjenjenja na magistralnim putevima i prilazima... Čitaj dalje »

Predstavljen Žalbeni mehanizam

Građanima je predstavljen i žalbeni mehanizam tokom izgradnje radi nadoknade eventualnih šteta koje mogu nastati. Navadeni su i primeri nadoknade štete koji su nastali usled uzorkovanja zemljišta za potrebe izrade geotehničkog elaborata gde su vlasnici zemljišta adekvatno kompezovani i šteta sanirana... Žalbeni mehanizam »

Dokumentacija

01.11.2019

Konkurs za dodelu sredstava lokalnim organizacijama za sprovođenje projekata u okviru programa podrške lokalnoj zajednici

EWK_javni_poziv_01_11_2019

Obrazac prijave

Donations Beneficiary Bank Details Form

Public call for Funding Local Organisations’ Projects within the local organisation support programme

EWK_public_call_01_11_2019

Application Form

Donations Beneficiary Bank Details Form

05.04.2017

Procena uticaja predviđenog vetroparka Kovačica, na životnu sredinu i društveno okruženje dostupna u postupku javnog uvida.

Kovacica GAP Analysis Final_SRB

Kovacica NTS 2017 Rev 2 Final_SRB

ESIA Text v2 Final_SRB

Electrawinds SEP v2 Final_SRB

ESAP_SR_final

PSD_final_clean_SRB

  Evropska banka za obnovu i razvoj

Environmental and Social Impact Assessment Disclosure for the Kovacica Wind Farm Project have been initiated.

Kovacica GAP Analysis Final_ENG

Kovacica NTS 2017 Rev 2 Final_ENG

ESIA Text v2 Final_ENG

Electrawinds SEP v2 Final_ENG

ESAP_ver.2018-1-12

PSD_final_clean_ENG

  European Bank for Reconstruction and Development

Formular za žalbu - PDF Detaljnije

Izveštaj o merenju buke - PDF

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu - PDF

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Vetropark Kovačica