Vetropark Kovačica
Vi ste ovde: Naslovna :: Projekat :: Razvoj projekta

Aktuelnosti

01.11.2019

Kompanija "Electrawinds K-Wind" doo Kovačica raspisala javni poziv za finansiranje projekata udruženja i organizacija sa područja opštine KovačicaČitaj dalje »

05.04.2017

Procena uticaja predviđenog vetroparka Kovačica, na životnu sredinu i društveno okruženje dostupna u postupku javnog uvida.Čitaj dalje » European Bank for Reconstruction and Development »

Vetar u leđa srpskoj privredi

U kompaniji "Dženeral elektrik" srpskom premijeru u Vašingtonu potvrdili su da planiraju ambiciozne investicije u energetski sektor Srbije – od rudarstva i gasa do obnovljivih izvora... Čitaj dalje »

Održana je javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica u opštini Kovačica

Prezentacija

Javna prezentacija projekta izgradnje vetroparka Kovačica je održana u opštini Kovačica sa ciljem da se gradjani informišu o samom projektu kao i tehničkim celinama i aspektima kako upravljanja tako i izgradnje projekta... Čitaj dalje »

Predstavljen detaljan plan transportnih maršuta

Ruta Gradjani su upoznati i sa potencijalnim oštećenjima koja mogu nastati usled rekonstrukcije puteva i izgradnje temelja vetrogeneratora. Takodje je predstavljen detaljan plan transportnih maršuta kao i mogućnostima za stvaranje zakašnjenjenja na magistralnim putevima i prilazima... Čitaj dalje »

Predstavljen Žalbeni mehanizam

Građanima je predstavljen i žalbeni mehanizam tokom izgradnje radi nadoknade eventualnih šteta koje mogu nastati. Navadeni su i primeri nadoknade štete koji su nastali usled uzorkovanja zemljišta za potrebe izrade geotehničkog elaborata gde su vlasnici zemljišta adekvatno kompezovani i šteta sanirana... Žalbeni mehanizam »

Razvoj projekta

AnemometarOpšte je poznato da je sam region Banata poznat kao izrazito vetrovito područje. Radi adekvatnog proračunavanja odnosa između isplativosti projekta i potencijala vetra sredinom septembra 2012. godine je postavljen merni stub za merenje brzine i smera vetra visine 120m.

Ovaj stub je opremljen visokokvalitetnim anemometrima na četiri različite visine (60m/80m/100m/120m) i vetrokazima na 58m i 117m.
Anemometri su konfigurisani i kalibrisani po najzahtevnijim važećim standardima u merenju vetra kako bi se mogućnosti greške i nepreciznosti svele na minimum.

U prvoj fazi izgradnje Vetroparka Kovačica planira se 38 vetroturbina (model General Electric 2.75-120), stvarajući ukupni potencijalni kapacitet od 104,5 MW.

Svaka turbina se sastoji od šupljeg čeličnog stuba sa gondolom generatora na kojoj se nalaze glavne komponente elise rotora, menjač, transformer i kontrolni uredjaji. Vetrogenerator ima tri elise, sa središtem visine 110m a kada elisa bude u najvišoj tački visina dostiže 170m. Svi vetrogeneratori su povezani 33kV podzemnim kablom preko strujnih krugova koji su dalje povezani sa trafostanicom vetroparka.

Ukupna površina na kojoj se vetropark prostire je 3.711ha od čega oko 4,5ha zauzimaju temelji vetrogeneratora. Ostalo zemljište je pretežno namenjeno poljoprivredi. Zemljište koje se privremeno koristi prilikom izgradnje vetroparka će se nakon izgradnje vratiti u pređašnje stanje. Navedeno zemljište se nalazi na oko 80m nadmorske visine na zapadu, i postepeno raste smerom ka istoku do maksimalnih 115m nadmorske visine.

Predviđeno područje je deo tkz. Dunavske doline, što je geomorfološki poznato kao “velika mađarska zaravan”, aluvijalna ravan, nekad stepa a sada područje intenzivne poljoprivredne eksploatacije.
Ovim projektom je predviđena rekonstrukcija atarskih puteva u obuhvatu plana za potrebe izgradnje vetroparka čime bi se u budućnosti olakšao i ubrzao kako pristup poljoprivrednom mehanizacijom parcelama tako i transport poljoprivrednih proizvoda sa parcela do skladišta.

Same lokacije vetrogeneratora su određene tako da se maksimalno iskoristi učinak u proizvodnji električne energije sa minimalnim uticajem na okolinu.

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - Vetropark Kovačica