01.11.2019

Konkurs za dodelu sredstava lokalnim organizacijama za sprovođenje projekata u okviru programa podrške lokalnoj zajednici

 EWK_javni_poziv_01_11_2019

 Obrazac prijave

 Donations Beneficiary Bank Details Form

Public call for Funding Local Organisations’ Projects within the local organisation support programme

EWK_public_call_01_11_2019

 Application Form

Donations Beneficiary Bank Details Form

05.04.2017

Procena uticaja predviđenog vetroparka Kovačica, na životnu sredinu i društveno okruženje dostupna u postupku javnog uvida.

 Kovacica GAP Analysis Final_SRB

 Kovacica NTS 2017 Rev 2 Final_SRB

 ESIA Text v2 Final_SRB

 Electrawinds SEP v2 Final_SRB

 ESAP_SR_final

 PSD_final_clean_SRB

   Evropska banka za obnovu i razvoj

Environmental and Social Impact Assessment Disclosure for the Kovacica Wind Farm Project have been initiated.

 Kovacica GAP Analysis Final_ENG

 Kovacica NTS 2017 Rev 2 Final_ENG

 ESIA Text v2 Final_ENG

 Electrawinds SEP v2 Final_ENG

 ESAP_ver.2018-1-12

 PSD_final_clean_ENG

   European Bank for Reconstruction and Development

Formular za žalbu – PDFDetaljnije

Izveštaj o merenju buke – PDF

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu – PDF

EnglishSerbian